Đang tải video...
  • Server #1
  • Server #2
  • Sang nhà sếp nhậu say tiện địt luôn vợ của sếp

    Sang nhà sếp nhậu say tiện địt luôn vợ của sếp
    Sang nhà sếp nhậu say tiện địt luôn vợ của sếp. Sếp vì quá vui nên uống quá chén dẫn đến say xỉn không biết về, may ra có một nhân viên không biết uống rượu. Sau khi về nhà, sếp cũng hơi tỉnh, tiếp tục lấy bia rót một ly với nhân viên để cảm ơn vì đã mang về nhà vì uống ít quá hoặc do đi làm về còn hơi say. Ty, Một cái lọ mới trong đó cậu chủ đã ngủ quên.
    Xem thêm